Industrinätverket

Vi skapar dynamik

Dynamiskt nätverk

Hur är det med företagens dynamiska förmåga?

Enligt egna erfarenheter och en omfattande forskning är företagets dynamiska förmåga i många fall den absolut viktigaste framgångsfaktorn i en alltmer dynamisk och volatil värld. Så säger författarna till boken Det dynamiska företaget. Detta är också en ledstjärna för Industrinätverket, när vi nu har etablerat ett nytt nätverk med gemensam målgrupp – svensk industri.

Som en följd av den ökade dynamiken i omvärlden har affärsklimatet på kort tid blivit väsentligt mindre stabilt och volatiliteten allt större i den globala ekonomin. Det ställer krav på företag som är lika dynamiska som den värld som de verkar i – företag som har en dynamisk förmåga. I den nya boken Det dynamiska företaget presenterar författarna en modell för hur företag kan uppnå en sådan dynamisk effektivitet och vad som utmärker de mest framgångsrika förebilderna.

Ett dynamiskt nätverk

ledarskap, kultur, värderingar, varumärke och strategi

Ett företag med dynamisk förmåga kan snabbt förändra sin marknadsstrategi, sitt sätt att agera på marknaden och den operativa verksamheten, som i allt högre grad utförs av leverantörer och partners.

Det finns många managementböcker som beskriver hur de mest framgångsrika företagen arbetar med ledarskap, kultur, värderingar, varumärke och strategi. De flesta av dessa beskrivningar och modeller är dock utvecklade utifrån en före-ställning om ett relativt stabilt affärsklimat. Denna utgångspunkt är att vi befinner oss i ett affärsklimat som är oerhört dynamiskt – vilket ställer krav på dynamiska och följsamma företag, säger författarna, som analyserar viktiga framgångsfaktorer hos företag som IKEA, H&M, och andra som växer snabbare och med högre lönsamhet än sina konkurrenter.

Vi på Industrinätverket rekommenderar varmt – Det dynamiska företaget – om följsamhet och flödesorienterade affärsmodeller ISBN: 978-91-47-09675-6

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *