Industrinätverket

Om oss

Ett starkt nätverk ersätter givetvis inte hårt arbete.

Vi entreprenörer startade Industrinätverket av den enkla anledningen att vi ville mer. Vi ville skapa ett nätverk som inte fanns – nu finns det.
Vi har ett fokus – Att genom dynamik och engagemang skapa hållbar tillväxt. Hållbar tillväxt för medlemmarna och hållbar tillväxt för våra gemensamma kunder inom svensk industri.


Det låter sig inte göras själv utan det krävs hårt, men inspirerande arbetet, då vi alla strävar mot samma mål. Industrinätverket ersätter alltså inte hårt arbete, men kan vara det som avgör ifall dina ansträngningar blir framgångsrika eller inte.Industrinätverket är inte allt, men det kan vara avgörande!