Industrinätverket

Företagsnätverk och affärsnätverk i Malmö och Skåne

Affärsnätverk och företagsnätverk Malmö eller Skåne

Det finns idag många sorters företagsnätverk som man kan vara med i.

Det finns en rad olika affärsnätverk för att öka på möjligheterna till att marknadsföra produkter och tjänster samt sprida information och ta del utav varandras kompetens och det som de i sin tur erbjuder. Företagsnätverk ger dig möjligheten till att förankra dig och ditt företag på flera ställen och även växa ekonomiskt.

Om man är enskild företagare så kan man ibland känna sig ensam. Ibland förändras branschen och man måste försöka hålla jämna steg med utvecklingen. Vid större förändringar kan det vara positivt att utbyta erfarenheter med någon gällande hur de kommer att anpassa sig då fyller affärsnätverk en stor funktion.

Företag, stora som små, som t ex över tid har haft en svag tillväxt och som vill öka farten och få igång en hållbar tillväxt. Då kan företagsnätverk vara naturligt att ansluta sig till, framför allt de nätverk som fokuserar på tillväxt genom att använda sig av nyckeltal.

Företagsnätverk för ledare och förändringsaktörer

Vi arbetar för att attrahera, skapa och underhålla nätverket som bidrar till en demokratisk, rättvis och hållbar utveckling och till att höja vår attraktionskraft som företagshub. Långsiktiga samarbeten är utgångspunkten för vårt arbete är samarbete. Samarbeten som bygger på ömsesidigt intresse och tydlig lokalt ägarskap skapar långsiktigt hållbara relationer.

Gå med i ett affärsnätverk i Malmö & Skåne

Industrinätverket bygger relationer och nätverk

Vi samarbetar brett med myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och och lärosäten för att sprida kunskap som främjar långsiktiga relationer mellan leverantör och beställare. Genom vårt nära samarbete erbjuder vi ett unikt nätverk för hållbar tillväxt. Vill du veta mer? Kontakta en grundare eller skicka ett meddelande till oss.

Varför ska man få med i ett företagsnätverk eller affärsnätverk?

  • Skapa nya affärer
  • Bygga relationer
  • Nå ut med sitt varumärke
  • Hitta leverantörer
  • Hitta kunder
  • Skapa tillväxt i sitt bolag

Affärs- och företagsnätverk för hållbar tillväxt i Malmö & Skåne

Nätverk och samarbeten ska ses som en förlängning och utökning av det egna företaget. Genom att proaktivt nätverka och samarbeta så ökar den egna kompetensen och det finns möjlighet att nå en bredare målgrupp. På så sätt erbjuds man möjligheten att sälja mer till fler.
Industrinätverket har tydliga mål medan andra nätverk är mer är fokuserade på gemenskap.

Generellt sätt kan nätverkande led till samarbete kan handla om att driva ett projekt eller en delverksamhet tillsammans, dela på kostnader för hyra genom att dela kontorsrum, öka effektiviteten genom att lägga ut bokföringen, anlita föreläsare och kurshållare tillsammans för att kompetenshöja, osv.

När du är intresserad av att gå med i ett nätverk med fokus på tillväxt, då hoppas vi att du ser Industrinätverket som ditt första alternativ – Välkommen med din ansökan.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *