Industrinätverket

affärsmannaskap- man håller vad vi lovar

Affärsmannaskap

Industrin är en bransch som bygger på långsiktiga relationer och gott affärsmannaskap.

I Industrinätverket sitter medlemmar som har precis dessa relationer och för att göra skånsk industri än mer konkurrenskraftig söker man ständigt efter nya medlemmar som sitter på bra lösningar för branschen.

För att bygga ett starkt och långsiktigt nätverk har vi valt att bygga detta på KPI:er för att gynna varandras affärer och på sikt nå vårt mål om att ha en industri som blomstrar.

För att ett nätverk ska vara framgångsrikt krävs det att detta består av en grupp medlemmar som genuint vill hjälpa varandra och göra varandras kunder till vinnare.

I Industrinätverket har vi ett gott affärsmannaskap

Affärsmannaskap och tillverkningsindustri

Genom ett välutformat mentorsprogram är det enkelt att komma in i industrinätverket och vårt mål är alltid att medlemmarna ska uppnå sina mål.

Flera av oss som dagligen jobbar mot Tillverkningsindustri, Läkemedelsindustri, Processindustri eller Livsmedelsindustri vill se en tio gånger insatsen i form av tid, energi och pengar som läggs på nätverket, detta gör att vi får ett nätverk som alltid är i framkant.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *